Kant & konkurrenceevne

1. Ingen forretningsudvikling uden radikal nytænkning!

Nutidens og morgendagens kunder forventer en anden opmærksomhed og større værdioplevelse end nogensinde før.

Forretningsudviklingsprocessen tager afsæt i virksomhedens markeds- og kundeorientering. Jo bedre vi forstår og evner at tolke markedstendenserne, jo større succes kan vi forvente. Udviklingen af ledelsens kompetencer inden for strategisk varsling og overvågning er derfor afgørende. Bestyrelsens rolle er at sikre det rette markeds- og kundefokus hos ledelsen.

Udfordringen i fremtiden er, at bestyrelsen og ledelsen forstår at forny sine kompetencer og fastholde fokus på udviklingen i markedet og kundernes ændrede adfærd. Fremtidens kunder vil have en adfærd og nogle forventninger, som ikke kan håndteres ved “gammel og kendt” logik. De traditionelle metoder og værktøjer bliver derfor rustne. En ny værktøjskasse skal opbygges gennem nytænkning i tæt sammenspil mellem bestyrelsen og virksomhedens daglige ledelse.

2. Tornerose-syndromet! Kernekompetencer af i dag sikrer ikke fremtiden!

Vi tror ofte, at vores kernekompetencer er vores egen livsforsikring – men det er en sovepude! Man falder i søvn og vågner op i en anden tid!

Vores søgen efter hvad vi gør rigtigt og som giver os en konkurrencefordel, har igennem mange år været en søgen efter virksomhedens unikke kompetencer i forhold til konkurrenterne.
Selve kompetencebegrebet er en situationsbestemt vægtning af: mennesker, teknologi, organisation og kultur. Vi siger: “at med kernekompetencer skal produkt bygges” – dvs. at kunden kender effekten og oplever værdien heraf. Virksomhedens kernekompetencer skaber fordele her og nu – men hvad med fremtiden? Kernekompetencer risikerer at blive til kernestivheder og der er stor inerti omkring kompetencer. Forandringerne i omgivelserne gør, at vi ikke skal bruge ressourcer på vores kernekompetencer af i dag – men udvikle fremtidens kernekompetencer. Vi kalder dem for fokuskompetencer.

Hvad er din virksomheds fokuskompetencer de næste 3-5 år?

3. Solsikken viser vejen!

Fremtidens succes bygger på en overbevisning om, at forretningsudvikling er, at virksomheden udnytter og udvikler sin position på markedet ud fra forandringerne i omgivelserne…

Solsikken orienterer sig efter solen, da solen er solsikkens vigtigste livskilde. Hvor god er din virksomhed til at orientere sig på markedet? Holder I jer orienteret omkring forandringerne i virksomhedens omgivelser? Hvornår diskuterer i strategisk vigtige emner for virksomheden? Og med hvem diskuteres der med?

En stor del af det vi planlægger på forhånd, sker ofte ikke – derimod sker der så til gengæld en hel masse andet undervejs. Som et resultat herpå ændrer banen og reglerne sig konstant – og det er ikke til at se, eller forudse, hvad der nu vil ske.

Strategier har som alle andre ting – en “sidste salgsdato”. Hvornår har du sidst kontrolleret udløbsdatoen for din virksomheds strategiplan?
Brug din bestyrelse som sparringspartner. Få bestyrelsen til at din garanti for, at virksomhedens strategi forbliver nutidig og ikke bliver dokumentet i skuffen, som aldrig læses. Ager proaktivt på udviklingen med din virksomhed, udfordre din strategiplan løbende. Hvad tror du mest på: Kortet eller landskabet du ser?

4. Kunderne er fælleseje

Kunderne er gået fra at opfatte sig som kunder til at opfatte sig som gæster. Krævende og kræsne gæster, der forventer en oplevelse for livet. Hver gang!

Pris, leveringssikkerhed og kvalitet er ikke længere de primære konkurrenceparametre. Det er i dag en selvfølge, at disse tre parametre er konkurrencedygtige. I dag er oplevelsen af mer-værdien hos kunden det primære konkurrenceparameter. ”Value proposition beyond revenue” er idegrundlaget hos flere virksomheder. Årsagen er den enkle, at hvis kunden oplever en mer-værdi, så vil kunden også købe produktet/ydelsen.

Flere og flere brancher oplever radikale forandringer qua kundens mange muligheder for at indhente information og holde sig informeret. Kunden ser sig selv som unik – kundetilpassede løsninger er i dag en selvfølge, levering 24/7 – det samme og transparensen i markedet gør, at kunden ved nøjagtig hvilken pris kunden ønsker for et bestemt produkt eller ydelse.

Dette fænomen stiller krav til innovation i virksomheden. Løbende udvikling af produktet, serviceydelserne omkring produktet, innovation ifm. pakkeløsninger, levering o.m.a. Hvis vi ikke konstant forsøger at ”udvide ligningen”, så bliver risikoen, at virksomheden åbner op for nye konkurrenter og tager det første spadestik til graven.

5. Solnedgangen er aldrig den samme!

Vi begrænses af egen viden – vi antager at vide sandheden. Derfor overser vi vitale tendenser!

Det er frustrerende at skulle indse, at vi alle bør være bevidst inkompetente! Vi vurderer og analyserer på egen eller fælles erfaring og bruger dermed fortiden til at besvare fremtidens spørgsmål. Hvor bliver din egen kritiske sans af? Refleksionen på egne og andres erfaringer? En naturlig undren omkring, hvorfor vi oplever situationen, som vi gør?

For at kunne agere anderledes er det nødvendigt, at kunne tænke anderledes! Det kan ofte være meget inspirerende at give sig selv adgang til personer, som repræsenterer “skæve” vinkler i forhold til problemstillingen.

Reflektér lidt over dette citat fra Albert Einstein:
“Problemer kan ikke blive løst med samme niveau af bevidsthed som skabte dem!”

Den professionelle virksomhed bruger professionelle sparringspartnere i form af bestyrelsesmedlemmer, som med deres integritet kan forholde sig rationelt til problemstillingerne og dermed udfordrer den sædvanlige tankegang i virksomhedens ledelse.

6. Revitaliser god ledelse!

Giv lederen og medarbejderne mening frem for valgmuligheder – formindsk spændingsfeltet mellem vane, vilje og vision…

Det forventes ofte, at lederne i en virksomhed er dybt rationelle og intelligente mennesker, der forvalter deres ledelsesret med stor omhu. I forlængelse heraf mener mange, at lederne udøver ledelse ved at træffe beslutninger, som efterfølgende eksekveres af organisationen. Eksekveringen udebliver ofte – hvorfor?

På smukt nydansk hedder det ”execution beats decisions”. Vi må erkende, at der er forskel på at tage beslutninger og skabe handlinger. Succesen afhænger af hvor godt ledelsen etablerer en forståelse for sammenhængen mellem beslutninger og forventningen til de efterfølgende handlinger. Det skal give mening! Hvordan vil du forsvare det, som du ikke kan forklare?
God ledelse er, at vide hvad man vil og at kunne kommunikere dette, så det giver mening for organisationen med efterfølgende eksekvering.

Bestyrelsen skal sikre, at ledelsen får eksekveret besluttede indsatser samt sikre et gennemsigtigt beslutningsgrundlag for beslutningerne. Gennemtænkte planer og velovervejede beslutninger er nemme at kommunikere ud i organisationen. Forståelse avler ejerskab og ejerskab motiverer viljen til at eksekvere.

[/vc_column_text]

7. Implementering versus implantater!

En god bestyrelse sikrer, at din virksomhed forbliver konkurrencedygtig og fastholder fokus.

Ingen planer uden tal – og ingen tal uden planer. Ofte er disse to faktorer ikke to sider af den samme sag. Planer er til for at sikre, at eksekveringen er tænkt igennem og at ressourcerne til aktiviteterne er allokerede samt til stede i organisationen. Tallene har det formål, at udviklingen kan kontrolleres samt hvor langt er virksomheden i deres eksekvering eller hvor stor succes virksomheden opnår med sine indsatser.

For organisationen er det vigtigt, at indsatserne kan måles og løbende kan ses gennemførte – ellers vil fokus ikke være optimalt. Vi kan ikke fortænke medarbejderne i at miste motivationen for indsatsen eller begynde at være mere interesseret i andre indsatser, hvis virksomheden ikke kan fremvise så meget ejerskab hos ledelsen, at besluttede initiativer og eksekveringen heraf ikke er en naturlig del af informationen til organisationen.

Derfor er implementeringsprocesser først færdige, når tingene virker eller er gennemført. Alt andet er implantater og vil blive udskiftet helt automatisk og autonomt af organisationen. En professionel bestyrelse sikrer, at en autonom adfærd ikke sker.

[/vc_column_text]
Navigation