Bøvl eller bundlinje

Forskellen mellem overskud og underskud ligger i en kompetent bestyrelse

Derfor skal virksomhedens bestyrelse altid kunne mønstre følgende forudsætninger:
– Bestyrelsen besidder de nødvendige professionelle fremadrettede kompetencer
– Bestyrelsen har en god forståelse og indsigt i virksomhedens marked og vilkår
– Bestyrelsen skaber et gennemskueligt beslutningsgrundlag sammen med direktionen
– Bestyrelsen evaluerer løbende sine medlemmers og bestyrelsens samlede performance.

Erkend hvem du er! Indse hvad du kan! Hav mod til at gøre, hvad du vil! Sørg derefter at få samlet de kompetencer du har brug for i virksomhedens bestyrelse og kom i gang!

Navigation