Haves

Brighthead Board Business har en tæt tilknytning til seriøse netværk indenfor bestyrelsesarbejde samt interessenter som revision, lovgivning m.m. Dermed sikres en aktuel viden på relevante områder indenfor virksomhedsrådgivningen.

Som partner i bestyrelsesnetværket ASNET, giver det os de bedste forudsætninger til at kunne hjælpe ud fra en meget bred kompetenceplatform. Dette giver virksomheden unikke muligheder for at få adgang til det modspil og den hjælp virksomheden har brug for til løbende at kunne udvikle virksomheden.

Eksempelvis:
– Udnyttelse af vækstpotentialet og nye markeder
– Behov for ny strategi- og implementering
– Generationsskifte, kapitaltilførsel eller turn-a-round
– Udflytning af produktion
– Udfordringer i markedet
– Omkostningsreduktion til sikring af indtjeningen
– Køb eller salg af virksomheden
– O.m.a.

Navigation