Vi vil kendes på

Brighthead Board Business vil være kendt for følgende 4 statements:

1. Brighthead Board Business yder et professionelt bestyrelsesarbejde til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at skabe resultater, øge væksten samt skabe arbejdspladser i Danmark.

2. Brighthead Board Business investerer den nødvendige tid i virksomheden uden at blande sig i driften, men således, at der opnås et godt kendskab til virksomhedens ledergruppe, markedet og produkterne.

3. Brighthead Board Business mener, at bestyrelsen hvert år bør gennemføre en selvevaluering samt tage konsekvensen af denne f.eks. ved udskiftning af bestyrelsesmedlemmer om nødvendigt.

4. Brighthead Board Business er tilhænger af, at virksomhedens strategi løbende evalueres og at eksekveringen er fastholdt i en form, som kan præsenteres og følges af hhv. direktion og bestyrelse.

Navigation